Zending is een Bijbelse opdracht

De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen.

Lees meer...

Zending is een Bijbelse opdracht.

De zendingscommissie wil de gemeente ondersteunen bij het uitvoeren van deze opdracht. De zendingscommissie stelt zich tot taak de gemeente bewust te maken van haar missionaire opdracht en het ontplooien van diverse activiteiten om het zendingswerk onder de aandacht te brengen en de betrokkenheid van de gemeente te verhogen.

Als Hervormde Gemeente Sliedrecht wijken 3 en 4 werken wij nauw samen met de Gereformeerde Zendings Bond (GZB).  

De belangrijkste taken van de zendingscommissie zijn:

- het vergroten van de betrokkenheid van gemeenteleden bij het zendingswerk;

- ondersteuning van zendingsarbeiders waar ook in de wereld;

- bijeenbrengen van geld voor de GZB en zendingsarbeiders die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden.

Als gemeente steunen we momenteel diverse zendingswerkers; 

Margaret den Besten in Kameroen

Willem Jan de Wit in Egypte

​-  Seinpost Slinge

Bidden

Bidden is erg belangrijk. Als u bidt voor zendings- werkers en christenen wereldwijd leeft u concreet met hen mee. Uw gebed maakt verschil. Klik hier voor een gebedskalender zodat u iedere dag kunt bidden voor een zendings-werker of medechristen.

Meeleven

Als u over de zending leest, raakt u vanzelf meer betrokken. Vier keer per jaar geeft de GZB het blad Alle Volken uit. Diverse thema's over de wereld-wijde zending komen aan bod. U kunt dit blad hier lezen.

Steunen

Vier maal per jaar wordt er een zendingscollecte gehouden. Naast uw bijdrage aan de collecte kunt u uw gift geven op rekeningnummer NL64RABO0359358780 t.n.v. Zendingscommissie wijk 3 en 4. Eventueel onder vermelding van het project wat u wilt steunen.


Nieuwsbrief!

Willem-Jan is werkzaam als docent in Caïro. Regelmatig verstuurt Willem-Jan een nieuwsbrief, waardoor we op de hoogte blijven van zijn werkzaamheden, bewegingen in Egypte en leuke feitjes omtrent zijn werk etc.. Kortom, leuk om te lezen en inspirerend.

Zelf een missie?

Ieder jaar gaan jongeren en ouderen uit onze gemeente op werkvakantie. Wil je ook op werkvakantie? Vraag naar de mogelijkheden voor ondersteuning. Hiervoor kun je contact opnemen met Ton Keesmaat.

Wil je je graag inzetten in Gods Koninkrijk en denk je erover om naar het buitenland te gaan? De GZB heeft verschillende mogelijkheden en denkt graag met je mee. Kijk hier voor de vacatures.


Projecten

Willen-Jan de Wit

Willem-Jan is docent Bijbelwetenschappen en systematische theologie aan het Evangelical Theological Seminary in Cairo. Hij doet zijn werk in Egypte via de GZB. Via het GZB Deelgenoten project steunen wij Willem-Jan.

Margaret Belinga - Den Besten

Margaret is door Wycliffe uitgezonden naar Kameroen. Margaret doet taalkundig onderzoek naar drie talen: Bano’o, Njowi en Kwakum, met als doel deze op schrift te stellen zodat er begonnen kan worden met het vertalen van de Bijbel. Margaret wordt financieel ondersteund.

Seinpost Slinge

Seinpost Slinge is een pioniersgemeente en wordt gesteund door de gemeente. De hervormde gemeente te Sliedrecht werkt inmiddels al een aantal jaren samen in financiële ondersteuning, gebed en kennisdeling. Richard Meerkerk is onder andere parttime werkzaam voor Seinpost Slinge.


Steunen

De zendingscommissie heeft uw steun hard nodig om de projecten te kunnen voorzien van de nodige middelen. Wilt u de zendingscommissie financieel ondersteunen? Uw gift is van harte welkom!

​​Bankgegevens:

NL64RABO0359358780

t.n.v. Zendingscommissie wijk 3 en 4


Kunnen wij helpen?

Jongeren

Voor jongeren heeft de GZB diverse mogelijkheden. Je kan naar een GZB Jongerenevent, meedoen aan een jongerenproject of ga mee op een korte zendingsreis. Kijk voor meer informatie maar eens op deze site.

GZB-lid

Help mee het evangelie te verspreiden, wordt lid van de GZB. Dat kan al voor €12,50 per jaar! U ontvangt dan ook vier keer per jaar het blad Alle Volken. Via deze website kunt u zich aanmelden.

Gebedsgroepen

Binnen de gemeente zijn er voor het zendingswerk twee gebedsgroepen actief. Er is een Woman to Woman gebedsgroep en een gebedsgroep voor de Zending. Meer informatie, kunt u lezen in het kerkblad of u kunt contact opnemen met Jeanette van Vuren (0184-773010).